Kantoor: (013) 697 1191 | faks: (013) 697 1195 info@931fm.co.za

Kompetisies

             Neem gerus deel aan die volgende kompetisies op Radio Kragbron:

Radio kragbron Favicon Treffers van die Week: Maandae aande tussen 20:00 en 21:00

Radio kragbron Favicon Wie, Waar of Wat:  Dinsdae oggende tussen 11:00 en 12:00

Radio kragbron Favicon Taalvasvra: Dinsdae aande 19:30

Radio kragbron Favicon Penskets: Woensdae middae 14:30

Radio kragbron Favicon Flinker Dink: Donderdae middae tussen 12:00 en 13:00

 Radio kragbron Favicon Titel en Kunstenaar: Donderdae aande tussen 21:00 en 22:00

Radio kragbron Favicon Vrydae middae om 16:45

Radio kragbron Favicon Rugbyraai: Saterdae middae tussen 14:00 en 15:00