Missie

Om ‘n mededingende gemeenskapsradiostasie in Mpumalanga van hoogstaande gehalte te bedryf binne die geografiese uitsaaigebied van Radio Kragbron.

Programinhoud gerig sal wees op Opvoeding, ter bevordering van die Afrikaanse Taal en Kultuur, Godsdiens, Letterkunde en Inligtingsprogramme asook om gesonde vermaak te verskaf.

Om sovêr as wat dit moontlik is, aan die wense en behoeftes van sy luisteraars of gemeenskap te voldoen.

Om volle deelname en Gemeenskapsbetrokkenheid te bewerkstellig.

Om die lewensvatbaarheid van sodanige radiostasie te verseker.

Om konstruktief tot gemeenskapsopheffingprojekte by te dra.

Om binne die voorgeskrewe riglyne van die onderskeie voorskrifte en wetgewing soos deur die ONAFHANKLIKE KOMMUNIKASIE OWERHEID VAN SUID-AFRIKA te handel.

Op 1 November 2002 het die Onafhanklike Uitsaai Owerheid van Suid-Afrika ‘n uitsaailisensie aan Radio Kragbron toegeken en op 7 Desember 2002 het die eerste uitsending begin. Op 1 November 2006 het Radio Kragbron die spogateljees in die Greenpoint Sentrum in Witbank betrek en saai steeds vandaar uit. Op 5 Maart 2014 is die bykomende sein (104.9fm Stereo) ingewy. Luisteraars van Bethal tot sover as Memel en Utrecht kan inskakel op 104.9fm Stereo.

Radio Kragbron saai uit op frekwensie 93.1fm Stereo in die volgende gebiede: Witbank (waar die ateljee is), Middelburg, Belfast, Bronkhorstspruit, Carolina, Delmas, Dullstroom, Groblersdal, Hendrina en Kriel.

En op frekwensie 104.9fm Stereo saai ons uit oor Ermelo, Secunda, Bethal, Trichardt, Evander, Standerton, Volksrust, Frankfort, Memel, Utrecht en Vrede.