Kantoor: (013) 697 1191 | faks: (013) 697 1195 info@931fm.co.za

Misie

Om ‘n mededingende gemeenskapsradiostasie in Mpumalanga van hoogstaande gehalte te bedryf binne die geografiese uitsaaigebied van Radio Kragbron.

Programinhoud gerig sal wees op Opvoeding, ter bevordering van die Afrikaanse Taal en Kultuur, Godsdiens, Letterkunde en Inligtingsprogramme asook om gesonde vermaak te verskaf.

Om sovêr as wat dit moontlik is, aan die wense en behoeftes van sy luisteraars of gemeenskap te voldoen.

Om volle deelname en Gemeenskapsbetrokkenheid te bewerkstellig.

Om die lewensvatbaarheid van sodanige radiostasie te verseker.

Om konstruktief tot gemeenskapsopheffingprojekte by te dra.

Om binne die voorgeskrewe riglyne van die onderskeie voorskrifte en wetgewing soos deur die ONAFHANKLIKE KOMMUNIKASIE OWERHEID VAN SUID-AFRIKA te handel.