Kantoor: (013) 697 1191 | faks: (013) 697 1195 info@931fm.co.za

Sondag

05:00MUSIEK
05:03
05:30
05:31
06:00OGGENDOORDENKING
06:05GOSPELMUSIEK
06:20
06:27
06:29
06:30
06:35
06:50
07:00STREEKSWEER
07:05
07:10
07:20
07:30VERJAARSDAE &
GEMEENTEVERJAARSDAE
07:35
08:00REISIGERSWEER
08:05
08:10KERK EN GEMEENTENUUS
08:15
08:20
08:45
09:00NUUS
OGGEND ATELJEEDIENS
& GOSPELMUSIEK
09:10
09:25
09:30
10:00LOOF DIE HEER MET
KOORSANG & ANDER KUNSTENAARS
10:30
11:00NUUS
MUSIEK VOOR DIE MIDDAGMAAL
11:10
11:15
11:20
11:30
11:40
12:00LIGTE KLASSIEKE
TREFFERS (Herh)
12:05
12:10
12:20
12:30
13:00NUUS
MUSIEK BY DIE MIDDAGMAAL
13:05
13:15
13:30
13:45
14:00SONDAGMIDDAG
VERSOEKE
14:05
14:30
15:00GEESTELIKE ALBUM
VAN DIE WEEK
15:10
15:15
15:30GOSPEL MUSIEK / ONDERHOUD
15:35
15:45GOSPELMUSIEK
16:00COUNTRY KEUR
16:10
16:30
16:32
16:45
16:50
17:00MUSIEKALBUM
17:20
17:30
17:32
17:35
18:00ONTHOU JY NOG
18:10
18:30
18:35
19:00AAND ATELJEEDIENS
19:30DIE BYBEL VIR VANDAG
20:00LIGTE KLASSIEKE TREFFERS
20:05
20:20
20:30
21:00RUSTIGE MUSIEK VIR DIE SONDAGAAND
21:10
21:45
22:00AANDOORDENKING
22:30
23:00MUSIEK
00:00FOCUS ON THE FAMILY